Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Nhân vật truyền cảm hứng

Hãy cùng WeChoice Awards lựa chọn những nhân vật có dấu ấn đáng nhớ và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong năm 2018.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
164 Đề cử
Đề cử của năm