• 3 đề cử
  Đơn vị tiên phong
  vì cộng đồng
  Trong năm 2020, các chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều tập đoàn không những giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn xã hội. WeChoice Awards trân trọng và tôn vinh những chiến dịch CSR tạo ra sức ảnh hưởng nhất và được thực hiện theo cách thức sáng tạo nhất.
 • VitaDairy
  Quỹ "Bảo Vệ Y Bác Sĩ 24H"
 • Unilever
  Vững Vàng Việt Nam
 • VinGroup
  VinGroup trao tặng máy thở trong cuộc chiến chống dịch Covid-19