Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Trào lưu thu hút giới trẻ

Hãy chia sẻ với chúng tôi về những trào lưu đã góp phần định hình đời sống giới trẻ và gây sự chú ý trong năm qua.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
20 Đề cử
Đề cử của năm