Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Nhóm có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng

Hãy ghi nhận và tôn vinh những nhóm hoạt động cộng đồng nổi bật và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội hiện nay.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
23 Đề cử
Đề cử của năm