Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Hot Influencer được yêu thích

Họ là những gương mặt trẻ tạo được sức ảnh hưởng lớn và tích cực trên mạng xã hội ở các lĩnh vực khác nhau. Theo bạn, ai sẽ là người có sức ảnh hưởng lớn nhất?

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
33 Đề cử
Đề cử của năm