Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Cụm từ, tiếng lóng được giới trẻ yêu thích

Mạng xã hội luôn là nơi xuất phát cho hàng loạt câu nói, cụm từ gây sốt và trở thành trend của giới trẻ. Trong năm 2018, cụm từ hay tiếng lóng nào đã trở thành “content viral" mà ai ai cũng phải biết, ai ai cũng từng nói?

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
21 Đề cử
Đề cử của năm