Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Sản phẩm âm nhạc Underground được yêu thích

Không quá ồn ào và náo nhiệt, đây chính là nơi các nghệ sĩ Underground được tôn vinh theo những cách rất riêng, bởi chính tinh thần âm nhạc của họ.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
19 Đề cử
Đề cử của năm