Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật

Những nhân tố hoạt động năng nổ nhất năm qua, tinh thần làm nghề cầu tiến và mang lại giá trị cho khán giả.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
64 Đề cử
Đề cử của năm