Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Ca sĩ có hoạt động đột phá

Những ca khúc của họ luôn thành hit, những Music Video của họ luôn có nhiều lượt xem. Họ là ai?

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
24 Đề cử
Đề cử của năm