Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Đời sống giới trẻ

Những trào lưu, những điểm nhấn xung quanh đời sống của giới trẻ luôn thay đổi và cập nhật nhanh chóng. WeChoice Awards muốn lắng nghe và cùng giới trẻ điểm danh những câu chuyện, sự kiện tiêu biểu trong đời sống có tác động tích cực trong năm 2018

Đề cử của năm