Nghệ Sĩ Underground Có Hoạt Động Nổi Bật

Năm 2019, cộng đồng underground được cho là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của thị trường âm nhạc, khẳng định vị trí của mình trên bản đồ nhạc Việt và trở thành một dòng chảy song song với mainstream cùng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng và thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ.

4 Đề cử