Đơn vị tiên phong vì cộng đồng

Trong năm 2019, các chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều tập đoàn đã đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. WeChoice Awards trân trọng và tôn vinh chiến dịch CSR tạo ra được sức ảnh hưởng lớn nhất.

12 Đề cử