Rising Artist

Những nghệ sĩ thế hệ mới đã, đang theo đuổi và có thành tựu nhất định trong một bộ môn nghệ thuật nào đó.

5 Đề cử